VOORWOORD

INTRODUCTIE

HET DOOPSEL

HET VORMSEL

DE BIECHT

DE EUCHARISTIE

DE ZIEKENZALVING

HET HUWELIJK

HET WIJDINGS

Je bent hier > Home >De Zeven Sacramenten

Een sacrament is een heilige godsdienstige handeling waardoor de gelovige een onzichtbare zegen ontvangt, in de vorm van een uiterlijk teken, zichtbaar of hoorbaar. De sacramenten zijn door onze Heer Jezus Christus zelf ingesteld. Door middel van de zeven sacramenten kunnen wij genade en zegen van de Heilige Geest ontvangen. Dit boek omschrijft de sacramenten, beschrijft de zichtbare en onzichtbare tekenen ervan, en wie de sacramenten mag toedienen.