VOORWOORD

INTRODUCTIE

HET DOOPSEL

HET VORMSEL

DE BIECHT

DE EUCHARISTIE

DE ZIEKENZALVING

HET HUWELIJK

HET WIJDINGS

Je bent hier > Home >De Zeven Sacramenten>Voorwoord

Door middel van de zeven sacramenten kunnen wij genade en zegen van de Heilige Geest ontvangen. Want vanaf de dag van

Pinksteren, toen de Heilige Geest over de leerlingen van Jezus Christus neerdaalde, is deze Geest blijvend aanwezig in de kerk zoals

onze Heer Jezus Christus heeft beloofd: "Ik zal de vader vragen jullie een andere Helper te geven, die voor al­tijd met jullie zal zijn"

(Joh. 14:16). De Heilige Geest is werkzaam door middel van de sacramenten. Hij schenkt Zijn gaven en Zijn zegen, Hij onderwijst en

leidt op de weg van de waarheid: "De Helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles

onderrichten: Hij zal jullie alles laten begrijpen wat ik jullie gezegd heb"(Joh. 14:26). Christus heeft deze sacramenten genoemd, en

ook in het Oude Testament wordt er naar verwezen. Reeds in de eerste eeuw van het christendom werden de sacramenten door de

discipelen bediend en dit heeft de Kerk van hen overgenomen. De sacramenten raken alle fasen en belangrijke momenten in het leven

van de christen: zij brengen het geloofsleven van de christen tot ontstaan en groei, verlenen genezing en zending.

Beste lezer, het boek dat u nu in handen heeft is in de Engel­se taal geschreven door de zeereerwaarde aartspriester Morcos

Dawoud. Het is vertaald naar het Nederlands door mevrouw Mardo Yousef en mevrouw Nawal Ramzy. Clara ten Hacken heeft het

correctiewerk op haar genomen en de diakens Atef Beshay en Adel Selwanis zorgden voor de vormgeving.

Wij leggen dit werk in de handen van de almachtige God, dat Hij het mag zegenen tot glorie van Zijn heilige Naam en tot opbouw van

Zijn heilige Kerk; dat het tot zegen en nut zal zijn voor de leden van de Kerk bij het bestuderen van de zeven

sacramenten, door de gebeden van de heilige Maagd Maria en onze heilige vader Paus Shenouda lll van Alexandrie, Patriarch

van de zetel van Marcus.

Hugoumen Aboena Arsanios El Baramousy

Koptisch Orthodoxe Priester in Amsterdam

November 1999