Geschiedenis van de Kerk van de Aartsengel Michaël en
Sint Antonius Abt te Eindhoven

HEER, mijn God, hoor het smeekgebed van uw dienaar aan en luister naar de verzuchtingen die ik vandaag tot u richt.  Wees dag en nacht opmerkzaam op wat er gebeurt in deze tempel, de plaats waarvan u zelf hebt gezegd dat daar uw naam zal wonen, en verhoor het gebed dat ik naar deze tempel richt.  Luister naar de smeekbeden die uw dienaar en uw volk …..die naar deze tempel richten, aanhoor ons gebed vanuit de hemel, uw woonplaats, aanhoor ons en schenk ons vergeving. ( 1 Koningen 8 :29-30  )

لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا و نهارا على الموضع الذي قلت ان اسمي يكون فيه لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع و اسمع تضرع عبدك و شعبك .... الذين يصلون في هذا الموضع و اسمع انت في موضع سكناك في السماء و اذا سمعت فاغفر.        ( 1 ملوك 8 :29-30   )      
 

Aartsengel Michaël

 أقرأ المزيد

overige informatie

St.Barbara

 أقرأ المزيد
overige informatie

St. Antonius Abt.
 

أقرأ المزيد

overige informatie

     

Heilige Relikwiën in onze kerk
 


In 1977 is onze Koptisch Orthodoxe Kerk in Nederland notarieel opgericht en bij het Ministerie van Justitie ingeschreven als officiële kerk in Nederland. Dit is door Bisschop Marcus gedaan. Hij is nu Metropoliet van de Frans sprekende Kopten in Frankrijk.
In mei 1985 mochten wij onze eerste koptische pastoor in Nederland verwelkomen en dat was Aboena Arsenious elbaramoussy. In oktober 1985 heeft hij ons eerste kerkgebouw in Amsterdam Noord aan het Mosplein gekocht.
Nadat hij de diensten in Amsterdam op poten heeft gezet is hij met de rest van Nederland begonnen. Eerst in Den Haag en daarna in Eindhoven.
Op 6 juni 1992 heeft hij een bijeenkomst belegd in het toenmalig restaurant van Ramses Derias aan de Dommelstraat waar 20 a 25 mannen/vrouwen aanwezig waren. Afgesproken was om een locatie te vinden waar wij de laatste zaterdag van iedere maand een Mis zouden kunnen vieren. De Goddelijke voorzienigheid heeft de heer en Mevr. Mariet Salama naar de Kapel van bejaardenhuis de Korenhof geleid. Daar mochten wij de kapel huren iedere laatste zaterdag van de maand van 11-13 uur en daarna mochten wij koffie gebruiken in de grote zaal. Wij hebben daar met veel plezier gebruik van gemaakt van de laatste zaterdag van juni 1992 tot december 1997 waarvoor wij de leiding aldaar van harte bedanken.
Op 6 januari 1998 hebben wij onze eerste mis in de Opstanding kerk aan de Alpenroosstraat mogen vieren gevolgd door de nachtmis van Epiphanie en daarna iedere laatste zaterdag van de maand tot 15 december 1998 toen Aboena Youssef kwam en ons gelukkig maakte door de diensten iedere woensdag en zondag en alle feestdagen in onze kerk te vieren.


Wij hebben momenteel(2003) zeven parochies met eigen kerken in nederland.

overige informatie

Stokroosstraat 2b, 5644 EC Eindhoven
Tel: 040-2137513, fax: 040-2137515
Bankrek: NL57TRIO0390991171
info@koptischekerkeindhoven.nl