Onze kerk


Koptische Kerk Eindhoven


De kerk in Eindhoven is een onderdeel van de Koptisch Orthodoxe Kerk van Alexandria Bisdom Nederland.

Het heeft een eigen bestuur en valt onder de jurisdictie van het Bisdom in Nederland.


Dit en alle Koptische kerken in Nederland worden onderhouden door eigen leden zonder enige hulp van buiten.


Wij hebben contact met verschillende Katholiek, protestants en Orthodoxe Kerken, in Eindhoven en landelijk.


De Koptische orthodoxe kerk in Nederland is lid van de landelijke Raad van Kerken.


De aartsengel Michaël


De aartsengel Michaël komt drie keer voor in de bijbel.

In Daniël werd hij beschreven als "een van de voornaamste vorsten" die vecht tegen het kwade en schiet het goede te hulp.In de brief van Judas is hij "de aartsengel Michaël" genoemd, in zijn strijd met de duivel om het lichaam van Mozes.In het boek van de Openbaring, vecht de Aartsengel Michaël en zijn engelen tegen de draak en werpen hem neer.

Wij eren de aartsengel Michaël om zijn hulp tegen het kwade en zijn overwinning daarover. Zijn hulp en zijn gebeden zij met ons allen, Amen. 


Sint Antonius Abt.


St. Antonius, ook wel genoemd Antonius Abt, of Antonius de Kluizenaar of Antonius de Grote, werd omstreeks 251 te Koma bij Herakleia in Egypte geboren. Hij leidde vanaf zijn twintigste jaar een kluizenaarsleven vol ontberingen. Eerst woonde hij 35 jaar in een uit rotsen gehouwen grafspelonk in de nabijheid van zijn Vaderstad, daarna nog 20 jaar op een berg aan de overzijde van de Nijl. Na deze periode trok hij zich terug in een oase in de woestijn, waar hij een groot aantal kluizenaars tot een soort van kloostergemeenschap bijeenbracht. In de afzondering had hij hevig te strijden tegen bekoringen, waarbij de duivels hem in de gedaante van allerlei fantastische dieren te lijf gingen met knuppels en roeden en hem soms half dood lieten liggen. Hij stierf in 356, 105 jaar oud, gezegend door God en geliefd door zijn leerlingen.Zijn leven is beschreven door St. Athanassius de Grote in een boek in Latijns, geheten "Vita Antonii". St.. Antonius Abt heeft zelf 20 brieven aan zijn leerlingen geschreven waarin veel van zijn wijsheid teruggevonden kan worden.
Zijn gebeden zij met ons allen, Amen.