Tijdschrift Pokrof
OOSTERSE CHRISTENEN, KERKEN EN CULTUREN
(December 2003)
KERST EN EPIFANIE IN DE KOPTISCH ORTHODOXE KERK
Diaken Magdy Ramzy