Anba Marcos
Metropoliet van Marseille en Toulon
Frankrijk

 

Anba Marcos is een Nederlander die al heel lang in Frankrijk woonde. Hij is op 20 augustus 1923 geboren als Jan Fredrik Nico Blom van Assendelft in een Remonstrants gezin.

Hij voelde zich zeer tot de Orthodoxie aangetrokken en heeft zich bij de Nederlandse Orthodoxen aangesloten.

Rond 1974 is hij in contact gekomen met

Zijne Heiligheid Paus Shenouda III

 en heeft bij hem de wens geuit om zich bij de koptisch orthodoxe kerk aan te sluiten. zijne heiligheid heeft hem en Anba Athanasius, een Fransman met een katholieke achtergrond, die zich ook tot de orthodoxie aangetrokken voelde, opgenomen in het klooster van Anba Bishoy in Wadi el Natroen. Na een periode van leren en contemplatie, heeft Zijne Heiligheid Anba Marcos tot bisschop, en Anba Athanasius tot hulpbisschop gewijd in hetzelfde jaar.

Tussen 1975 en 1976 had Zijne Eminentie al een kerk in Frankrijk gesticht en Vader Guirgis Luka tot Koptische priester gewijd.

Op 29 oktober 1976 heeft Anba Marcos de koptisch orthodoxe kerk notarieel gesticht in Nederland als "Nederlandse kerkprovincie van de koptisch orthodoxe kerk van Alexandrië" en het op 16 september 1977 bij het ministerie van justitie aangemeld. Op 4 oktober 1977 heeft dit ministerie de registratie van de Kerk bevestigd onder nr. K.G.O.

Op 6 november 1977 heeft Zijne Eminentie met vader Guirgis Luka en 83 kopten, die in Nederland waren, gezamenlijk een eucharistie gevierd in een kapel van de zusters van liefde in de Lauriergracht in Amsterdam.

In zijn brief van 10 mei 1978 heeft Zijne Heiligheid Anba Marcos benoemd tot Patriarchale Vicaris van de koptisch orthodoxe kerk in Nederland.

Wij bleven de eucharistie vieren, eens in de twee maanden, op dit adres, tot 1985 toen Aboena Arsenious arriveerde.

Anba Marcos heeft de eerste stappen gezet in het vertalen van de liturgie van Basilius en de gebeden van de doop,  de zalving, het huwelijk en de wijding van diakenen.

Hij heeft regelmatig vieringen in het Nederlands verzorgd voor onze Nederlands sprekende parochianen.

Hij is op 19 juni 1994 door Zijne Heiligheid Paus Shenouda III tot metropoliet gewijd en tegelijkertijd is Anba Athanasius tot bisschop gewijd.

 Tot 2007 is Anba Marcos bijna ieder jaar een keer in Nederland geweest en heeft in alle kerken gecelebreerd. Onze volgende afspraak zou in september 2008 zijn geweest, maar het mocht niet zo zijn.

 Alle kerken in Nederland zullen hem op de 40e  dag na zijn overlijden  herdenken in een mis.

 In Eindhoven zal dat zijn op:

 Zondag 22 juni 2008 om 10.00 a.m.

 In onze kerk van de Aartsengel Michaël en Sint Antonius abt, te Eindhoven.