Koptisch Orthodoxe Kerk verbouwt
Krant:  Eindhovens Dagblad     
Publicatiedatum:        02/11/2005     
Omschrijving:   Uit de wijk - Koptisch Orthodoxe Kerk verbouwt 

MEER RUIMTE ZONDAGSCHOOL
Koptisch Orthodoxe Kerk verbouwt
De Koptisch Orthodoxe Kerk aan de Alpenroosstraat wordt verbouwd. In het hoge kerkgebouw komt halverwege een vloer, waarna de kerkruimte zelf naar boven verhuist. Beneden komt dan ruimte vrij voor bibliotheek, repetitie- en ontmoetingsruimte, waardoor in het bijgebouw plaats beschikbaar komt voor de hard groeiende zondagschool.

Door onze correspondent GEERT VAN ELTEN

Het is moeilijk voor te stellen dat de rijkelijk met iconen versierde panelen van de priesterruimte een verdieping hoger zo goed tot hun recht zullen komen. Maar pastoor Youssef Rizkalla en secretaris drs. M. Ramzy hebben alle vertrouwen in de geplande verbouwing, waarvoor bij de gemeente een aanvraag is ingediend. "We hebben elke week 250 kinderen in huis, tussen vier en achttien jaar", vertelt Ramzy. "Maar die kunnen we niet tegelijkertijd les geven. Voor verschillende leeftijden hebben we verschillende lokalen nodig. Het gaat om bijbelles, het geloof in de christelijke leer. We leren de kinderen het geloof toe te passen in het dagelijks leven. Ze hoeven geen droge stof uit het hoofd te leren. We laten hen liever zingen of een toneelstukje spelen." Vader Youssef: "Het gaat bij de zondagschool om heel praktische zaken: hoe kun je een ruzie oplossen?; respect voor elkaar; geen vieze woorden gebruiken." De Koptisch Orthodoxe Kerk is de christelijke kerk volgens Egyptische traditie. Kopt verwijst naar het huis van God en orthodox betekent rechtgelovig. Het Koptisch is als streektaal in de vijftiende eeuw uitgestorven, maar wordt in de kerkdiensten nog steeds gebruikt. Het thuisland Egypte telt vijftien miljoen leden en 1400 kerken. Het genootschap werd in 1976 officieel in Nederland geÔntroduceerd en heeft inmiddels vijfduizend gelovigen en in zes plaatsen een onderkomen. De zeven jaar oude Eindhovense parochie Aartsengel MichaŽl en Sint Antonius Abt is de basis voor Brabant en Limburg, met 450 regelmatige bezoekers. Meestal gaat het om gezinnen, waarvan vader of moeder een Egyptische achtergrond heeft. Het kerkgebouw aan de Alpenroostraat kwam in oktober 1997 vrij. De Reformatorische Kerkgemeenschap verhuisde toen naar de Meerkollaan in Tongelre. Ramzy en Youssef vertellen dat hun kerk nogal eens te maken heeft met misverstanden. "'Wat doen jullie met de ramadan?', vroeg laatst iemand aan ons", verzucht de secretaris. "Omdat we Egyptisch zijn, worden we vaak voor moslims gehouden. Maar we zijn christen, geloven in Jezus en hebben ook een kruisbeeld." Blije kerk Youssef: "We zijn een blije kerk, geen kerk van boetedoening. We doen wel aan vasten, maar dat moet je zien als een reiniging van het lichaam voor het feest van Kerstmis of Pasen. Als je een logť krijgt, gebruik je toch ook schone lakens op het bed?" Veel gebruiken, zoals dat vasten, zijn gelijk aan die in de katholieke of protestantse kerk. "Maar die worden door Nederlanders vaak niet meer herkend", zegt Ramzy. "Zo'n vraag over de ramadan is toch raar, als die man boven mij een kruisbeeld ziet hangen? Dat herkent hijblijkbaar niet meer als een beeld van het christelijk geloof." Meer informatie is te vinden op internet: www.koptischkerkeindhoven.nl