Zijne Heiligheid+Zijne Heiligheid+Zijne Heiligheid

Paus Shenouda III

Paus van AlexandriŽ

en de 117e opvolger van de Heilige MarcusZijne Heiligheid Paus Sheonouda III Paus van AlexandriŽ is de 117e opvolger van de Heilige Marcus de Evangelist, schrijver van het eerste Evangelie en stichter van de kerk van AlexandriŽ rond het jaar 61 A.D. Vandaar Zijn titel.

Hij is geboren als Nazir Gayed ROUFAIL in Abnoub, in de provincie Assiut in het Zuiden van Egypte, in het jaar 1923.

Na zijn afstuderen aan de faculteit Der Letteren, Universiteit van Cairo. (Geschiedenis) en aan de Koptisch Theologische Hogeschool is hij aan deze Hogeschool benoemd vanwege zijn uitmuntende resultaten. Tegelijkertijd volgde hij post-academische cursussen in Archeologie en Klassieke talen aan de Universiteit van Cairo.

In 1954 trok hij zich terug in het "Al Sourian" klooster, in Wadi el Natroun in de Westerse woestijn, als een monnik met de naam Antonius El Souriany. Hij werd een tijd bibliothecaris van het klooster en een jaar later werd hij als priester toegelaten tot de Heilige Dienst, daarna leefde hij als kluizenaar van 1956 tot 1962 en wijdde zijn leven aan het bidden, contempleren en vasten in een uiterst sobere stijl.

In 1962 heeft wijlen Paus Kirollos (Cyril) VI hem, als Bisschop Shenouda, tot de Heilige Dienst toegelaten, als Deken van de Koptisch Theologische Hogeschool benoemd en de zorg voor het landelijk christelijke onderwijs aan hem toevertrouwend (zondagsscholen, jeugdwerk, enz.Ö).

In 1971 werd hij verkozen tot Paus van AlexandriŽ en 117e opvolger van de Heilige Marcus.

Hier volgt een greep uit zijn belangrijkste daden:
Het vestigen van enkele filialen van de Theologische Hogeschool in verschillende bisdommen in Egypte.
Het vestigen van enkele filialen van de Theologische Hogeschool als kloosters en Koptische centra in de Verenigde Staten, Canada, AustraliŽ, Duitsland, ItaliŽ en Frankrijk.
Het vestigen van het Instituut voor Afrikaanse studies ter voorbereiding van Afrikaanse studenten voor zendingswerk in hun eigen land.
Het vestigen van het " Didymus instituut voor Koptische muziek en gezangenleer in Cairo".
Het vestigen van drie Instituten voor Hogere Studie, een voor biblothecaire studies, een voor pastoraal werk en een voor de Koptische taal.
Het stichten van een Algemene Commissie van Zondagsscholen die moet zorgen voor de toevoer van goed gekwalificeerd zondagsschoolleraen en leraressen, een adequaat curriculum en bijdetijds bijscholing.
Deze intensieve zorg voor de jeugd resulteerde in de benoeming van een bisschop voor de jeugd in 1980.
Bovendien, en ondanks zijn grote verantwoordelijkheden en aktiviteiten, geeft Zijne Heiligheid regelmatig lezingen en cursussen aan de Theologische Hogeschool en het instituut voor Koptische Studies.

Pastorale Zorg:

Vanaf zijn verkiezing tot patriarch in 1971 besteedde Paus Shenouda III veel moeite om de pastorale zorg uit te breiden tot iedere Kopt, daarom heeft hij een groot aantal bisschoppen en aartsbisschoppen gewijd zodat het aantal werd verdubbeld in 20 jaar. Er zijn nu 68 leden in de Heilige Synode, waarvan 9 aartsbisschoppen en 51 bisschoppen.

Hij heeft 300 priesters gewijd in Egypte en in het buitenland en een groot aantal diakenen ter versterking van het zondagsschool werk, het jeugdwerk, de ziekenhuizen, weeshuizen en op andere gebieden van de kerkelijke diensten.

Dit allemaal naast zijn beroemde wekelijkse lezingen (preken) in Cairo en AlexandriŽ die bijgewoond worden door duizenden die verlangend zijn te profiteren van zijn diepe inzicht en grote kennis.

 

Opleving en hervorming van het Koptische kloosterleven:

Dit was een van zijn voornaamste zorgen. Hij heeft enkele vervallen en onbewoonde kloosters laten herbouwen en bewonen, b.v., het klooster van Sint Pachomius bij Aswan (Deir el Shaiib). Bewoonde kloosters heeft hij laten uitbreiden, zoals de kloosters van Sint Bishoy, Sint Macarius en El Baramous, allen in Wadi el Natroun in de Westerse Woestijn.

Tegelijkertijd was er ook een grote hervorming van het kloosterleven. Hetzelfde heeft hij ook laten doen in de zes nonnenkloosters. Daardoor is het aantal monniken en nonnen enorm toegenomen en velen hebben zich in meerdere aspecten van het kerkelijke werk verdienstelijk gemaakt in Egypte en in het buitenland.

 

Publikaties en academische toekenningen:

Beroemd als een uitstekend schrijver, dichter, criticus en woordvoerder in religieuze zaken ontving Paus Shenouda III vele toekenningen, o.a.:
De "Fellowship" van het Instituut van Antiquiteiten en Christendom, Claremont, CaliforniŽ, USA, 1977.
De Prijs van het Browning Instituut USA als de beste prediker in de wereld, 1988.
Twee honorair doctorsgraad van de Universiteit van Bonn, 1990
Hij is gekozen als een van de voorzitters van de Wereldraad van Kerken in GenŤve, Zwitserland, 1991.

Hij heeft meer dan 50 boeken geschreven op verschillende gebieden van het christelijke leven, kerkelijke geschiedenis, en de theologie van de oud christelijke vaders. Vele van deze publikaties zijn vertaald in verschillende Europese talen. "Brood uit de Woestijn" is een Nederlandse vertaling van een van deze boeken.

naar boven

Meer info Ľ Ľ  www.copticpope.org