De piramiden zijn een van de oudste bouwwerken op onze planeet. Ze zijn allemaal gemaakt zonder machines. In de piramide werd een farao (koning)begraven. Op de voorgrond zie je de sfinx. Het is een leeuw met het (te kleine hoofd) van een farao.
De piramiden werden niet alleen in Egypte gebouwd. Ook in China en Mexico, dat aan de andere kant van de wereld ligt, zijn piramiden gebouwd. Dat is erg toevallig, want de mensen in Mexico konden nooit met de Egyptenaren gesproken hebben. In Mexico bouwden de mensen de piramiden vooral voor de goden. Er is maar 1 piramide in Mexico ontdekt, waar een koning in begraven was.
De zwarte kruisjes op de kaart geven aan waar de meeste piramiden gebouwd zijn. Dat is aan de westoever van de rivier de Nijl. (linkerkant) De enorme steenblokken, die nodig waren voor het bouwen, moesten namelijk via de Nijl vervoerd worden. Want zulke grote stenen waren er daar niet. We weten niet precies waarom de piramiden juist op die plekken gebouwd werden. Trouwens, niet iedere farao werd begraven in een piramide. Sommige farao's werden begraven in de koningenvallei. Andere farao's bouwden 2 piramiden tegelijk. Dat is een beetje vreemd, want je kan er maar in eentje begraven worden... Zoals je misschien weet, werden de meeste piramiden leeggeroofd. Dure spullen die de farao in zijn graf meenam, werden gestolen. Maar het was moeilijk om in de piramide te komen ! Veel dieven kwamen er nooit meer levend uit.
Hiernaast de Sfinx nog een keer. Zie je dat op de voet een kameel staat ? Juist... de Sfinx is enorm groot ! Bijna net zo hoog als een kerk ! En de grote piramide die je aan de rechterkant ziet, is de grootste piramide van Egypte. Die piramide is 147 meter hoog ! Dus de laatste paar steenblokken zijn 147 meter omhoog getild door mensen, die geen machines hadden ! En die stenen wogen meer dan 7 auto's bij elkaar ! De historici (dat zijn mensen die de tijd van vroeger bestuderen) denken dat er wel 100.000 mensen tegelijk aan het werk waren om de piramide te bouwen.

Wist je trouwens dat het lichaam van de Sfinx uit één rotsblok van 73 meter lang bestaat ? Hoe hebben de Egyptenaren zo'n enorme steen de woestijn in gekregen?Ongeveer 100 jaar geleden dachten de mensen dat de piramiden gebouwd waren door slaven, maar nu denken we dat niet meer. De piramide is zo mooi gebouwd, dat het geen slavenwerk kan zijn. Alle steenblokken in de piramide passen prachtig op elkaar. Je kan er niet eens een speld tussen krijgen. Nu denken de wetenschappers dat de arbeiders en de boeren van Egypte het gemaakt hebben voor de farao. Maar ze werkten er alleen maar aan als de Nijl overstroomd was, dus ongeveer 2 of 3 maanden in een jaar.

Kijk nog eens naar de Sfinx. Zie je dat zijn kop veel te klein is voor een leeuw ? Zie je dat de kleur van de kop anders is ? Volgens veel mensen hebben de Egyptenaren er later een ander hoofd opgezet.(van farao Chefren) Er is nog iets vreemds...Het lichaam van de leeuw heeft horizontale strepen. Dat komt door hevige regenval.
Onderzoekers hebben uitgerekend hoe lang het geleden is, dat het zo lang geregend heeft. En dat was rond het jaar 10.500 voor Christus. Maar de farao die bij de Sfinx ligt begraven was koning in het jaar 2.551 voor Christus. Zou dit betekenen dat de Sfinx veel ouder is ? Wie heeft de Sfinx dan gemaakt ? Het is nu nog een raadsel...Want in het jaar 10.500 voor Christus waren de Egyptenaren er nog niet. En rond die tijd eindigde de laatste ijstijd.
We staan hier aan de onderkant van de grote piramide. Deze staat vlakbij de hoofdstad van nu, Caïro. Dit is dus de grootste piramide van Egypte, maar er zijn er nu nog ongeveer 80 piramiden over in Egypte. Volgens oude Egyptische teksten is de piramide gemaakt door farao Cheops. Zie je hoeveel stenen er nodig zijn om zo'n piramide te bouwen ? Sommige mensen hebben het uitgerekend. In de grote piramide bestaat uit meer dan 6 miljoen ton aan stenen.

Iedere steen weegt tussen de 2 en de 15 ton. (Een grote steen van 15 ton weegt dus net zoveel als 15 grote auto's op elkaar! De grote piramide van Cheops bestaat uit ongeveer 2 1/2 miljoen steenblokken. En stel je voor dat iedere 2 minuten de Egyptenaren een steen op de juiste plaats hadden neergelegd.(En dat zou heeel snel zijn, want ze moesten alles met de hand doen.) We kunnen dan uitrekenen hoe lang het duurde voordat de piramide klaar was.

In 1 uur : 30 steenblokken goed neergelegd.

In 1 werkdag (8 uur) = 8 x 30 = 240 steenblokken goed neergelegd.

1 Seizoen (van 3 maanden) = 90 dagen x 240 = 21.600 steenblokken in 1 jaar.

Als je wilt weten hoeveel jaar het duurt, dan moet je 21.600 delen door 2.500.000 en dat is .....ongeveer 116 jaar ! Dan hebben we dus een probleem, want dan is de farao allang dood, dus dan kan hij niet begraven worden. Conclusie: We weten niet precies hoe de Egyptenaren deze piramide gebouwd hebben.

Volgens andere berekeningen zouden er ongeveer 100.000 Egyptenaren bezig zijn met de bouw van de piramide. Sommige moesten de stenen over de Nijl vervoeren, anderen moesten de stenen goed op maat hakken en anderen moesten alle stenen verslepen. In die tijd hadden de Egyptenaren nog geen wiel. De stenen werden versleept met behulp van boomstammen, die er onder lagen. Maar onderzoekers van nu hebben dat ook geprobeerd, maar het lukte niet. De houten boomstammen konden het gewicht van de steen niet dragen, bovendien zakten de boomstammen weg in het zand. En in Egypte was hout bijna niet te vinden. Ook dit blijft een raadsel. Ook staat de piramide precies op de 30 e graad van de aarde. Hoe wist men toen al dat de aarde rond was en hoe groot de aarde was ?
De piramide van Cheops (de grote piramide) werd vroeger anders genoemd. Vroeger noemden de Egyptenaren het : "De piramide die de plaats is van zonsopgang en zonsondergang." Het grondoppervlak (de bodem) is ongeveer 6,3 ha (hectare). Dat is te vergelijken met ongeveer 6 voetbalvelden naast elkaar ! Farao Cheops heeft ook nog andere bouwwerken gebouwd, maar daar is (vreemdgenoeg) bijna niets meer van over.Deze foto is van het tempelcomplex van Farao Chefren. Hij was de zoon van Cheops. Zijn piramide is ietsjes kleiner en staat naast die van zijn vader. De derde en veel kleinere piramide is die van koning Mykerinos.
De middelste piramide is die van Cheops, de voorste is iets kleiner en is van zijn zoon (Chefren), de achterste is van koning Mykerinos. De schachten van de grote piramide staan gericht op het sterrenbeeld Orion.(10.500 jaar terug)
Zo is de grote piramide van binnen gebouwd. Onder de piramide zit een geheime kamer. Het vreemde is, dat deze nooit is afgemaakt. Ze zijn verder naar boven begonnen, maar ook dat plan werd niet afgemaakt. Tenslotte is de koningskamer gebouwd.(De kamer waar farao Cheops begraven werd.) Maar waarom zouden de Egyptenaren 3 keer hun enorme plan wijzigen ? We weten niet waarom... In de koningskamer zijn trouwens geen enkele hiëroglyfen gevonden. Wel vreemd als je als koning zo'n enorm ding laat bouwen. Dan wil je toch laten zien dat de piramide voor jou gemaakt is ? Als je goed kijkt, zie je schuine lijntjes. In het echt zijn dit kleine rechte gangen, maar je kunt er niet doorheen kruipen. Je kunt er net je arm in steken. Die gangetjes noemen we schachten. Het moet een enorm karwei geweest zijn om deze te maken, want de stenen moesten dus van te voren al schuin worden uitgehakt. Het bleef dus een raadsel wat daar in die schachten te vinden zou zijn, of waarom ze gemaakt waren. Maar een Duitse geleerde heeft een speciale robot gemaakt, die zo klein is, dat hij met een camera en een lamp door de schacht omhoog kon rijden. Nu konden de wetenschappers het gewoon op een televisie zien. Het robotje reed 60 meter schuin omhoog, totdat hij ineens niet meer verder kon. Op de televisie zagen de wetenschappers waarom... Er was een deur met 2 koperen pinnen, die de robot onmogelijk open kon krijgen. Wat er achter die deur zit, zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen... Misschien wel een geheime kamer ?
Nog een raadsel. De grote piramide staat precies op de noorden en het zuiden gericht. Hoe wisten de Egyptenaren dat toen al ?
Hier een afbeelding van de robot, de Upuaut 2.
Zie je het verschil tussen deze 2 piramiden ?
Juist... De rechter piramide gaat mooi schuin omhoog en de linker heeft een rare knik van boven. De Egyptologen (dat zijn mensen die alles van Egypte bestuderen) hebben verschillende soorten piramiden onderscheiden. Hieronder staan de 4 verschillende typen.

1 = Mastabagraf (2920 v. Chr. - 2323 v. Chr.)

 

2 = Trappiramide (2649 v. Chr. - 2575 v. Chr.)

 

3 = Knikpiramide (2575 v. Chr. - 2465 v. Chr.)

 

 

4 = Echte piramide (2575 v. Chr. - 1640 v. Chr.)